Liên hệ

Công ty TNHH SX TM - DV Nghệ Thành
KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiên 2, Xã Đức Hòa Hạ. Huyện Đức Hòa., Tỉnh Long An, Việt Nam
ĐT: (0272) - 3769908 | Fax: (0272) - 3769907 | Phòng KD: 299 Nguyễn Chí Thanh, P.15, Q.5
ĐT: (84) 028 38564862 | Fax: (84) 028 39555791 
Webiste: www.nghethanh.com I Email: pkd1@nghethanh.com -   nghethanhpkd@gmail.com
Nguoi chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Diệp Hiểu Thúy