Tắc kê

Tắc kê đạn

Base fixing: Bê-tông và khối đá cứng tự nhiên  Nguyên liệu: Thép...

Đinh móc

Base fixing: Bê-tông và khối đá cứng tự nhiên Nguyên liệu: Thép Mục đích: Dùng...

Tắc kê đẩy

Base fixing: Bê-tông và khối đá cứng tự nhiên Nguyên liệu: Thép,...