Quy trình

Quy trình sản xuất và phân phối sản phẩm của Nghệ Thành được thực hiện liên tục qua các bước sau:
Bước 1: Tiếp nhận thông tin đặt hàng


Bước 2: Lên kế hoạch sản xuất


Bước 3: Nhập kho vật tư, nguyên vật liệu


Bước 4: Đi vào sản xuất


Bước 5: Xử lý xi mạ/ nhiệt


Bước 6: Lắp ráp/ đóng gói


Bước 7: Nhập kho thành phẩm


Bước 8: Giao hàng

Quy trình sản xuất