Vít

Vít tự khoan

 Nguyên Liệu: Thép, thép không rỉ      Mục Đích: Dùng trong...

Vít

Nguyên liệu: Thép, thép không rỉ Mục đích: Dùng trong liên kết...